Keadaan Ekonomi Desa Limau Manis - Kampar

 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1.    Padi sawah                      : -         ha

2.    Padi Ladang                    : -         ha

3.    Jagung                             : 2        ha

4.    Palawija                           : 0,5     ha

5.    Tembakau                       : -         ha

6.    Tebu                                : -         ha

7.    Kakao/ Coklat                 : 0.5     ha

8.    Sawit                                : 5        ha

9.    Karet                                : 4        ha

10. Kelapa                             : 1        ha

11. Kopi                                 : -         ha

12. Singkong                         : 8        ha

13. Lain-lain                          : 1        ha

 

b).   Peternakan

Jenis ternak         :

1. Kambing                             : 19                  ekor

2. Sapi                                     : 110               ekor

3. Kerbau                                : 55                  ekor

3. Ayam                                   : 185               ekor

4. Itik                                       : 110               ekor

5. Burung                               : 23                  ekor

6. Lain-lain                             : 5                    ekor

 

c).   Perikanan                                   

1. Tambak ikan                      : 0,25 ha

2. Tambak udang                   : -       ha

3. Lain-lain                             : 15    Unit Keramba

 

d).   Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1.    Petani                              : 303   KK

2.    Pedagang                        : 75      KK

3.    PNS                                  : 39      KK

4.    Tukang                            : 25      KK

7.    TNI/ Polri                        : 4        KK

8.    Pesiunan                         : 11      KK

9.    Sopir/ Angkutan             : 10      KK

10.  Buruh                              : 47      KK

11.  Jasa persewaan               : 1        KK

12.  Swasta                             : 30      KK

13.  Lain – Lain                       : 25      KK

Load comments

0 Comments